20/07/2024

ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ นำคณะข้าราชการและนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๕มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนบ้านอุดรธานี (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี)

ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ นำคณะข้าราชการและนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๕มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนบ้านอุดรธานี (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี)

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๖ พลเรือตรี ชัยยงค์ ขุนทา ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ นำคณะข้าราชการและนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๕ ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้าและของใช้สำหรับเด็กให้กับบ้านอุดรธานี (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี) โดยมีคุณจริญญา วันทาวงศ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ

ข่าวที่น่าติดตาม