20/07/2024

ไลออนส์สัตหีบ ชลบุรี มอบสิ่งของให้ชุมชนทหารเรือ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ไลออนส์สัตหีบ ชลบุรี มอบสิ่งของให้ชุมชนทหารเรือ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ณ สำนักงานอาคารที่พัก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาวาเอก (พิเศษ) หญิง กฤชชุดา เรืองรอง นายกสโมสรไลออนส์สัตหีบ ชลบุรี ภาค 310 ซี และคณะทำงาน ปีบริหาร 2565-2566 เข้ามอบสมุด ดินสอ ยางลบ และยาสีฟัน จำนวน 400 ชุด ให้กับชุมชนทหารเรือ บ้านพักข้าราชการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ


โดยมี นาวาเอกหญิง ดลยา ธาระทรัพย์ เหรัญญิก อนุกรรมการบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นผู้รับมอบ


สโมสรไลออนส์สากล เป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ให้บริการด้วยสมาชิกมากกว่า 1.35 ล้านคน ใน 46,000 สโมสร จำนวน 206 ประเทศ และพื้นที่ภูมิศาสตร์รอบโลก สโมสรไลออนส์ โดยองค์กรอาสาสมัครไ้ด้ทำความมุ่งมั่น เพื่อให้บริการชุมชนและให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทั่วโลก สโมสรไลออนส์เป็นชายและหญิงที่อาสาสมัคร และสละเวลาของพวกเขาเพื่อมนุษยธรรม โดยประเมินความต้องการของชุมชนและเลือกโครงการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม