21/07/2024

ยะลา-เบตง เลขาธิการ ศอ บต เปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์คนไทยในพื้นที่อำเภอเบตง

เบตง เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์คนไทยในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา สร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นให้กับชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 30 ม.ค.66 ที่หอประชุมโรงเรียนจงฝามูลนิธิเบตง เทศบาลเมืองเบตง อ.บตง จ.ยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์คนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังคมหลากหลายวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งทาง ศอ.บต. ร่วมกับมูลนิธิสมาคมไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตง ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของวันตรุษจีน เป็นการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน

ตลอดจนให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมจีน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นบทบาทสำคัญที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ให้ความสำคัญกับทุกเชื้อชาติ ศาสนา และสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ โดยมี นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. พลตำรวจตรี ปราบพาล มีมงคล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ประธานชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนอำเภอเบตง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ท่ามกลางประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอเบตง โต๊ะอีหม่าม พี่น้องมุสลิม และชาวจีนจากประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมกว่า 1,200


พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การสร้างพื้นที่ยั่งยืนนั้นจะต้องเริ่มด้วยการให้พี่น้องประชาชนมีสัญญาประชาคมที่ผูกพันกันเป็นหนึ่งเดียวคือ การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็ง โดยรัฐบาลต้องดูแลทุกเชื้อชาติทุกศาสนา ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดย ศอ.บต.ได้ขับเคลื่อนในโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อำเภอเบตงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นเมืองต้นแบบของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ และเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ ในเรื่องของความงดงาม ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ในวันนี้พื้นที่บ้านเราจะก้าวหน้าเดินหน้าอย่างไร ก็อยู่ที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นกำลังหลักในการพัฒนา


เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอีกว่า อำเภอเบตง คือหมุดหมายที่สำคัญของประเทศ อำเภอเบตงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศและทั่วโลก อำเภอเบตง จะเป็นพื้นที่จัดงานวิ่งเทรลระดับโลกอีกไม่กี่วันข้างหน้า และอำเภอเบตงเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอีกด้วย ดังนั้นไม่แปลกที่พี่น้องชาวไทยในพื้นที่อำเภอเบตงจะอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก
ด้าน นายอำเภอเบตง กล่าวด้วยว่า กิจกรรมในค่ำคืนนี้ มีผู้คนเข้าร่วมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เชื้อสายพุทธ มุสลิม คริสเตียน และเชื้อสายจีน ถือเป็นกิจกรรมที่อบอุ่นมาก เพราะอำเภอเบตง ถือเป็นอำเภอที่มีสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ทุกคนอยู่ด้วยความรัก ความสามัคคี และพี่น้องกัน


ทั้งนี้ กิจกรรมการสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นให้กับชาวไทยเชื้อสายจีน เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดขึ้นจำนวน 6 ครั้ง แบ่งเป็น อำเภอสายบุรี, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส, อำเภอสุไหง–โกลก อำเภอเบตง และจังหวัดยะลา โดยทุกพื้นที่ในการจัดกิจกรรม ได้เปิดโอกาสให้ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ได้เปิดโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับปรับใช้ให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอเบตง ซึ่งเป็นอำเภอที่มีความสำคัญด้านแหล่งการท่องเที่ยว ที่ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สามารถที่จะเปิดพื้นที่และสร้างรายได้ให้พื้นที่มากขึ้นทุกปี สำหรับบรรยากาศภายในกิจกรรมมีการใช้ภาษาจีนสลับกับภาษาไทย

ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ

ข่าวที่น่าติดตาม