ระยอง-ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ระยอง-ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2565 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธาน เปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมีครู นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม

ในงานมีการมอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนที่ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอสั้นหัวข้อ”เด็กไทย หัวใจจิตอาสา พัฒนาชุมชน”ลงโซเชียล โดย้กณฑ์ตัดสินมียอดผู้เข้าชมสูงสุด การฝึกอบรมเป็นวิทยากรจิตอาสา การทำกระเป๋าปันสุข เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลระยอง และการบรรยายพิเศษหัวข้อ”การเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาจากครูสู่นักเรียน”โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา เสียสละเพื่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เป็นวิทยากรจิตอาสาแบบมืออาชีพในการบรรยายเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน