19/07/2024

ผบ.ทบ. สานสัมพันธ์กองทัพบกมาเลเซีย จับมือร่วมสร้างความมั่นคงชายแดน

ผบ.ทบ. สานสัมพันธ์กองทัพบกมาเลเซีย จับมือร่วมสร้างความมั่นคงชายแดน

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกได้เดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของกองทัพบกมาเลเซีย ระหว่าง ๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปยังกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก ตัน สรี ดาโต๊ะ เซอรี ซัมโรส บินโมฮัมหมัด ซาอิน ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย และ นายดาโต๊ะ สรี อิคมาล ฮิชัม บิน อับดุล อาซิส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย รวมทั้งได้ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ด้วย

ในการพบปะหารือกับผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซียที่มีมาอย่างยาวนานถึง ๖๕ ปี พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนภายใต้กรอบคณะกรรมการชายแดน และการจัดตั้งจุดตรวจร่วมแห่งใหม่ในพื้นที่ อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา ซึ่งจะเปิดดำเนินการใน ๑ ต.ค.๖๕ รวมถึงการก่อสร้างรั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนด่านสะเดา และ บ้านบูกิตกายูฮิตัม ซึ่งทั้งสองฝ่ายดำเนินการร่วมกัน รวม ๑๑ กม. อีกทั้ง ความร่วมมือในกิจกรรมหลักอื่นๆ อาทิ การลาดตระเวนร่วมตามแนวชายแดน, การแลกเปลี่ยนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหารและตำรวจตามแนวชายแดน เป็นต้น ซึ่งทั้งสองกองทัพพร้อมร่วมมือกันในการป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามแนวชายแดน อาทิ บุคคลสองสัญชาติ, การลักลอบลำเลียงยาเสพติด, การสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์ เป็นต้น

ส่วนความร่วมมือด้านการฝึกศึกษา ผู้บัญชาการทหารบกระบุว่าการฝึก Cobra Gold และการฝึกร่วมช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีของกองทัพบกทั้งสองประเทศ ทั้งนี้การฝึกล่าสุดที่จะจัดขึ้นคือ การฝึกผสมทางบก Land Ex THAMAL ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕ ในห้วง ส.ค.นี้ ที่มาเลเซีย กองทัพบกไทยก็พร้อมส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกดังกล่าว นอกจากนี้ได้มีการเสนอให้จัดการฝึกร่วมผสมระหว่างหน่วยทหารตามแนวชายแดน รวมทั้งการฝึกอบรมภาษามลายูและภาษาอังกฤษในการเข้าเยี่ยมคำนับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงความร่วมมือของรัฐบาลมาเลเซียที่อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยสันติสุขเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. พร้อมระบุถึงบทบาทสำคัญของกระทรวงกลาโหมมาเลเซียในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง และการจัดตั้งเครือข่ายความมั่นคงไซเบอร์

กิจกรรมทางทหารที่สำคัญในการเยือนครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปยังค่าย Terendak รัฐมะละกา ชมการสาธิตและการแสดงทางทหารของกองพลน้อยส่งทางอากาศที่ ๑๐ หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบกมาเลเซีย ในโอกาสเดียวกันนี้กองทัพบกมาเลเซียได้จัดพิธีมอบหมวกเบเล่ต์ของหน่วยรบพิเศษกองทัพบกมาเลเซีย (Maroon Beret) และปีกร่ม Parachute Wings ของหน่วยรบพิเศษมาเลเซียเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารบก

การเยือนมาเลเซียในครั้งนี้ ได้สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือของงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ย้ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์และการสานต่อความร่วมมือของกองทัพบกไทย-มาเลเซียในทุกมิติ เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ และความมั่นคงในภูมิภาคอย่างชัดเจน
………………………….
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข่าวที่น่าติดตาม