19/07/2024

หาดทิพย์ มอบ 3.4 ล้านบาท จากการประมูลผลงานศิลปะ ของสะสมงาน HAADTHIP DINNER OF FAITH โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

หาดทิพย์ มอบ 3.4 ล้านบาท จากการประมูลผลงานศิลปะ ของสะสมงาน HAADTHIP DINNER OF FAITH โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินรายได้จากการประมูลผลงานศิลปะ ของสะสมภายในงาน HAADTHIP DINNER OF FAITH โดยไม่หักค่าใช้จ่ายและเงินบริจาคสมทบ จำนวนทั้งสิ้น 3,441,607 บาท ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ผ่านมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ และส่งมอบต่อให้แก่ นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และตัวแทนนักเรียน ณ สำนักงานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
/////

ข่าวที่น่าติดตาม