20/07/2024

ลำปาง-มทบ.32 ร่วมกับกฟผ.แม่เมาะ นำถุงยังชีพช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้

ลำปาง-มทบ.32 ร่วมกับกฟผ.แม่เมาะ นำถุงยังชีพช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32(2) นำถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของ อุปโภค บริโภค และน้ำดื่มสะอาด ในพื้นที่ บ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 5 ราย ดังนี้

1.นาย คมสันต์ วงค์บุตร อายุ 39 ปี
2.นาง สอาด หมื่นพหล อายุ 54 ปี
3.ประพร ศรีน้อย อายุ 55 ปี
4.สุรีย์ อาสาวงศ์ อายุ 78 ปี
5.นางเขียน แสนสีคำมวล อายุ 64 ปี

โดยพี่น้องประชาชนที่ได้รับต่างรู้สึกดีใจและซาบซึ้ง ที่หน่วยทหารในพื้นที่ไม่ทอดทิ้งประชาชน และนำถุงยังชีพจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ เข้ามามอบให้แก่ผู้เดือดร้อน และแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ ที่การเดินทางยากลำบาก แต่ทางมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ ยังคงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และเพื่อเป็นแรงกำลังใจช่วยบำรุงขวัญให้แก่ประชาชนชาวบ้านที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากสถานการณ์ดังกล่าว ในนามของพี่น้องประชาชน ขอขอบคุณรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ เป็นอย่างมาก ที่สร้างความสุขและรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งทุกส่วนพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ ได้มอบสับปะรดให้แต่ละครัวเรือนดังกล่าว เพื่อตอบสนองนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอ#มทบ.32 และกฟผ.แม่เมาะ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม