20/07/2024

นราธิวาส-วจก.ราชภัฏยะลา ประกาศผลการตัดสินการแข่งขัน “สุดยอดผู้นำเด็กและเยาวชน สุดยอดผู้ประกอบการเยาวชน”

นราธิวาส-วจก.ราชภัฏยะลา ประกาศผลการตัดสินการแข่งขัน “สุดยอดผู้นำเด็กและเยาวชน สุดยอดผู้ประกอบการเยาวชน”

บริเวณลานเอเทรียม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกาศผลการตัดสินการแข่งขัน “สุดยอดผู้นำเด็กและเยาวชน สุดยอดผู้ประกอบการเยาวชน” ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนผ่านกลไกกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยมี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาทีมเยาวชน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ทีมเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ รวมจำนวน 150 คน


รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนผ่านกลไกกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นกลุ่มแกนนำในชุมชนบนฐานของทุนทางสังคม และเพื่อพัฒนาแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจของเยาวชน ซึ่งเป็นโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ของคณะวิทยาการจัดการ โดยผ่านการบ่มเพาะ พัฒนา ยกระดับพร้อมทั้งติดตามผลสำเร็จของทีมเยาวชน โดยทีมวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เป็นระยะเวลา 9 เดือน จนได้สุดยอดผู้นำเด็กและเยาวชน และสุดยอดผู้ประกอบการเยาวชนนั้น


สำหรับผลการประกวดสุดยอดผู้ประกอบการเยาวชน รุ่นที่ 1 (ช่วงอายุ 15-18 ปี) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Farm Half ลักษณะประกอบการ คือ ผักไฮโดรโปนิกส์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมกล้วยฉาบ BPN 1 ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม Good 4U ผลิตภัณฑ์คุกกี้ Tohni รางวัลชมเชย ทีมเด็กน้อยตามฝัน ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพร รุ่นที่ 2 (ช่วงอายุ 19-25 ปี) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Little big dreams ขนมปังปิ้ง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมจุฬาภรณ์พัฒนา 9 การท่องเที่ยวในชุมชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Young blood โปรแกรมท่องเที่ยวทางน้ำ และรางวัลชมเชย ทีมเด็กแกร่ง หนังไก่ทอดสมุนไพร

สำหรับผลการแข่งขันสุดยอดผู้นำเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 1 (ช่วงอายุ 15-18 ปี) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมHey bro ผลิตภัณฑ์จากเตยหนาม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม Blue sky ขนมอาลัว อาแซกะลูโก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมมงชาตง ปลาแดดเดียวอาบขิง รางวัลชมเชย ทีม 4shark ผักไฮโดรโปนิกส์ และรุ่นที่ 2 (ช่วงอายุ 19-25 ปี) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมปิยะมิตร1 ลักษณะประกอบการ สมุนไพรแช่เท้า รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมกือโป๊ะปีแซข้าวเกรียบกล้วยส้ม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม For You พัฒนาอาชีพการประมงบ้านตะโละกาโปร์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Stylish Kampong และลักษณะประกอบการ กาละแม

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม