19/07/2024

กองทัพบก โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกจัดกิจกรรม “เยาวชนไทยหัวใจลายพราง Clip Awards 2022”

กองทัพบก โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกจัดกิจกรรม “เยาวชนไทยหัวใจลายพราง Clip Awards 2022”

กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร พสบ.รุ่นที่ 28 และนายทหารนักเรียนจัดกิจกรรม “เยาวชนไทย หัวใจลายพราง Clip Awards 2022” ในโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ชายไทยรับใช้ชาติ โดยมี พลตรี จิรัฎฐ์ สุตาสุข รองเจ้า เป็นประธานจัดกิจกรรม และ พันเอก พิพัฒน์ จงวัฒนาไพศาล รองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก รับผิดชอบการกิจกรรม ณ ห้องรับรอง 221 กองบัญชาการกองทัพบก

กิจกรรม “เยาวชนไทยหัวใจลายพราง Clip Awards 2022” เป็นกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ความยาวไม่เกิน 3 นาที และการประกวดนักพูดด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา ในหัวข้อ “เป็นทหาร…ดีอย่างไร” และ “ทหาร…สำคัญอย่างไร” โดยให้เยาวชนได้ถ่ายทอดทัศนคติ ความคิดเห็น ในเชิงสร้างสรรค์ ต่อหน้าที่และความสำคัญในการเข้าเป็นทหารกองประจำการ และประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นทหารกองประจำการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนทราบ และตระหนักถึงความจำเป็น รวมถึงความสำคัญของการเกณฑ์ทหาร ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ และเพื่อให้เยาวชนเกิดความเข้าใจว่าการเกณฑ์ทหารเป็นหน้าที่ของชายไทยทุกคน รวมทั้งให้เกิดความภาคภูมิใจในการเข้ามาเป็นทหาร และเห็นถึงความสำคัญของการเป็นทหารรับใช้ชาติ

โดยมีนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ส่งผลงานเข้าประกวด อาทิ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษก สมุทรปราการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศวิทยาลัย โดยคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผลงานคลิปสั้นที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 10 ผลงาน และเชิญน้องๆเยาวชนมาร่วมกิจกรรม และทำการตัดสินรอบสุดท้ายจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

#กรมกิจการพลเรือนทหารบก
#พสบ28
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

ข่าวที่น่าติดตาม