19/07/2024

มุกดาหาร-กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจยึดไม้พะยูงเพื่อตรวจสอบ 16 ท่อน

มุกดาหาร-กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจยึดไม้พะยูงเพื่อตรวจสอบ 16 ท่อน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. พ.อ.วรพรต แก้ววิจิตร รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร (ท.) มอบหมายให้ ร.ต.สุวรรณศรี วงค์จันทร์ และ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดมุกดาหาร ,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ได้ร่วมกันออกตรวจสอบและตรวจยึดไม้พะยูง ตามข้อร้องเรียนจากราษฎรในพื้นที่แจ้งเบาะแสการลักลอบจัดเก็บไม้พะยูงเพื่อรอส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน ตามพิกัดโซน 48 Q x470623y1812807 บ.ดอนสวรรค์ หมู่ 10 ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร

จากการตรวจสอบพบไม้พะยูงซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านร้างไม่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ จึงได้ร่วมกันตรวจยึด นำมาตรวจสอบที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน) ตามรายละเอียดดังนี้ ไม้พะยูงท่อน จำนวน 16 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.38 ลบ.ม และไม้แปรรูป จำนวน 3 แผ่น ปริมาตร 0.06 ลบ.ม

โดยกล่าวหาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔๘ ฐานครอบครองไม้พะยูงแปรรูปไม่ว่าจำนวนเท่าใดไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต มาตรา ๖๙ ฐานมีไม้พะยูงท่อนไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราประทับค่าภาคหลวงหรือตรารัฐบาลขาย

จึงได้ทำบันทึกตรวจสอบ/อายัด ไม้ของกลางดังกล่าว ลงบันทึกประจำวันที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
************************************

ภาพ/ข่าว กอ.รมน.มุกดาหาร
เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777

ข่าวที่น่าติดตาม