19/07/2024

มุกดาหาร-กอ.รมน.มุกดาหาร ผนึกกำลังป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรป่า ลาดตระเวนเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้

มุกดาหาร-กอ.รมน.มุกดาหาร ผนึกกำลังป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรป่า ลาดตระเวนเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 พ.อ.วรพรต แก้ววิจิตร รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร (ท.) จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ สปป.2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ),เจ้าหน้าที่ อส.ร้อย.อส. จ.มุกดาหาร ที่ 1 และ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน บูรณาการลาดตระเวนตามแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบด้านความมั่นคง กิจกรรมงานพิทักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการผนึกกำลังป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรป่า รายการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565

ร่วมกันลาดตระเวน ในระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) เพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน และป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสีฐาน โดยเริ่มออกเดินลาดตระเวนที่พิกัดเริ่มต้น 427152 E 1844762 N และเมื่อลาดตระเวนมาถึงบริเวณพิกัด 431331 E 1844123 N พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ จำนวน 3 จุดอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน มีร่องลอยการชักลากไม้ ซึ่งเป็นไม้ขนาดใหญ่ ประเภทไม้เขลง ไม้มะค่าแต้ ไม้แดง และไม้แสนคำ จากร่องรอยและสภาพตอไม้ คาดว่าลักลอบตัดและขนย้ายไปแล้วประมาณ 10 วัน จึงได้ร่วมกันตรวจสอบเส้นทางการขนย้าย และบันทึกค่าพิกัด บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นได้ทำการลาดตระเวนต่อไป จนสิ้นสุดการลาดตระเวน เวลา 18.00 น. ที่พิกัด 431865 E 1845411 N
**********************************


ภาพ/ข่าว พ.ท.ศักดิ์ดา บุญพิมพ์
เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777

ข่าวที่น่าติดตาม