23/07/2024

ยะลา-เบตง-หาดใหญ่ เบตง-ภูเก็ต เบตง บริษัท เอมแลนดาร์ช จำกัด สนใจนำเครื่องบินเล็ก เปิดเส้นทางบิน เบตง-หาดใหญ่ เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทาง

ยะลา-เบตง-หาดใหญ่ เบตง-ภูเก็ต เบตง บริษัท เอมแลนดาร์ช จำกัด สนใจนำเครื่องบินเล็ก เปิดเส้นทางบิน เบตง-หาดใหญ่ เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทาง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 พ.ค.65 ที่ห้องประชุมท่าอากาศยานเบตง ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา นายบุญชัย เลี้ยงภิรมย์ภักดี ปลัดอำเภอเบตง ได้เป็นประธานการประชุม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเปิดเส้นทางบิน ของ บริษัท เอมแลนดาร์ช จำกัด ที่จะนำเครื่องบินขนาดเล็ก 19 ที่นั่ง รุ่น C408 Sky courier เป็นรุ่นที่พึ่งเปิดตัวในตลาดโลก วันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา มาใช้บิน เส้นทาง เบตง-หาดใหญ่ เบตง-ภูเก็ต เบตง-นราธิวาส โดยมีนายธานี ธราภาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอมแลนดาร์ช จำกัด นางกรณิศ สุขการ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานเบตง นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง นักธุรกิจ สมาคมพ่อค้า การท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ในพื้นที่ และตัวแทนสายการบินภาคเอกชน เข้าร่วม


การประชุมเป็นการพูดคุยแบบเป็นกันเอง ตัวแทนทางบริษัท เอมแลนดาร์ช จำกัด ได้สอบถามขอข้อมูล ขอคำแนะนำต่างๆ จากนักธุรกิจ ทั้งข้อมูลการใช้สนามบิน ข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่ จำนวนโรงแรมที่พักในอำเภอเบตง ที่จะรองรับ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงธุรกิจการค้าในพื้นที่ และละแวกใกล้เคียง เพื่อจะได้ทราบความต้องการในการเดินทางของคนในพื้นที่และเศรษฐกิจในพื้นที่ ก่อนที่จะตัดสินใจนำเครื่องมาบิน ในขณะที่นักธุรกิจในพื้นที่ ก็ต้องการให้บริษัท เอมแลนดาร์ จำกัด นำเครื่องมาบิน เพื่อความสะดวกในการเดินทางและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว


นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เปิดเผยว่า ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่ทาง บริษัท เอมแลนดาร์ช จำกัด สนใจจะนำเครื่องบิน มาเปิดให้บริการทำการบินในเส้นทางเบตง เบื้องต้น ทราบว่า เครื่องบิน ที่จะนำมาให้บริการนั้น เป็นเครื่องบินขนาดเล็ก 19 ที่นั่ง รุ่น C408 Sky courier สำหรับจะเปิดให้บริการได้เมื่อไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับทางบริษัท ในส่วนของนักธุรกิจและประชาชนในพื้นที่นั้น อยากให้รีบดำเนินการเปิดให้บริการ เพราะจะได้สะดวกในการเดินทาง ลดระยะเวลาในการเดินทาง เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอเบตงและตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคใต้


ด้านนายธานี ธราภาค เปิดเผยว่า บริษัท เอมแลนดาร์ช จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ มีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นคนไทย ด้วยประสบการณ์ของทีมงานกว่า 50 ปี ในธุรกิจการบิน ประกอบกับวิธีการเดินทางของนักเดินทางที่เปลี่ยนไปหลังเหตุการณ์ โคโรนา ไวรัส 2019 ( New Normal ) ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสและการเพิ่มศักยภาพในการนำนักท่องเที่ยวรวมถึงการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่ใช้เวลาในการเดินทางสั้นกว่าและมีความปลอดภัยตามมาตราฐานการบินสากล ในราคาที่จับต้องได้ให้แก่คนในพื้นที่ภาคใต้ อีกทั้งสามารถนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นส่งออกและนำเข้าสู่อำเภอเบตงรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น


ส่วนเส้นทางที่ทางบริษัทสนใจนั้นเบื้องต้น มี 3 เส้นทาง คือ เบตง-หาดใหญ่ ระยะเวลาการบินประมาณ 40 นาที เบตง-ภูเก็ต ระยะเวลาประมาณ 1ชั่วโมง 30 นาที – 1ชั่วโมง 40 นาที เบตง-นราธิวาส ระยะเวลาการบิน ประมาณ 40-45 นาที ส่วนค่าใช้จ่าย มีการประเมินไว้เบื้องต้น เช่น ในเส้นทางระยะสั้น ราคาอยู่ประมาณ 1,500 บาทต่อที่นั่ง ส่วนเส้นทางที่ต้องใช้ระยะเวลาการบิน จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทต่อที่นั่ง นอกจาก 3 เส้นทางนี้แล้ว ก็ยังสนใจจะเปิดตลาดการบิน เส้นทางต่างประเทศ อย่าง เบตง-ปีนัง เบตง-ลังกาวี อีกด้วย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการศึกษา การประเมินของบริษัท

ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม