23/07/2024

กาฬสินธุ์ จิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดสวนไดโนเสาร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดสวนสาธารณะสวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับเปิดเมืองท่องเที่ยว เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่ 30 พ.ค. 65 ที่สวนสาธารณะสวนไดโนเสาร์ ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผวจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจ.กาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ และ อ.สหัสขันธ์ ที่ประกอบด้วยนายอำเภอสหัสขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป กว่า 300 คน ร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสวนสาธารณะสวนไดโนเสาร์ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


จิตอาสาพระราชทาน เป็นการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายด้าน เช่น ด้านการปกครอง โปรดให้ตั้งสภากรรมการองคมนตรี ทรงตรากฎหมายเพื่อควบคุมการค้าขายที่เป็นสาธารณูปโภคและการเงิน ระบบเทศบาล ด้านการศาสนา การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมนั้น

พระองค์โปรดให้สร้างหอพระสมุด ทรงปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มีการปรับปรุงการศึกษาจนยกระดับมาตรฐานถึงปริญญาตรี ทรงตั้งราชบัณฑิตยสภา โปรดให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยสมบูรณ์ ชื่อว่า “พระไตรปิฎกสยามรัฐ” และการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


ทั้งนี้ ได้ร่วมทำความสะอาด กวาดใบไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ และทาสีไดโนเสาร์ใหม่ เพื่อรองรับการเปิดเมืองแห่งการท่องเที่ยวของ อ.สหัสขันธ์ โดยสวนไดโนเสาร์ เป็นจุดพักรถ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาถ่ายภาพกับฝูงไดโนเสาร์ปูนปั้นที่มีมากกว่า 30 ตัว หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งสวนไดโนเสาร์เป็นเสมือนประตูบานแรกของการท่องเที่ยว อ.สหัสขันธ์ ที่เชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์สิรินธร และวัดสักกะวันภูกุ้มข้าว

ข่าวที่น่าติดตาม