23/07/2024

บสย. ลงนาม NDID พัฒนาระบบยืนยันตัวตน ค้ำประกันดิจิทัล

บสย. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ NDID พัฒนาระบบยืนยันตัวตน ค้ำประกันดิจิทัล ยกระดับบริการ Digital Lending และ Digital Guarantee NCB TCG NDID

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาระบบการยืนยันตัวตน NDID การให้บริการ Digital Guarantee แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการ Digital Lending และ Digital Guarantee NCB TCG NDID ยกระดับการให้บริการด้านค้ำประกันสินเชื่อ โดยมีนายเผด็จ เจริญศิวกรณ์ รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ บสย.
“เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง บสย. และ NDID ตามแผนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐ และภาคเอกชน สู่การยกระดับการทำธุรกรรมของประเทศไทยให้มีความน่าเชื่อถือ ผ่านระบบออนไลน์ ที่จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินการ การบริการการค้ำประกันสินเชื่อ เชื่อมโยงกับระบบการยืนยันตัวตน NDID สำหรับผู้ใช้บริการ Digital Guarantee เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ที่สะดวกและรวดเร็ว ลดต้นทุนกระบวนการพิจารณา การขอค้ำประกันสินเชื่อ สอดรับกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในโครงการ Digital Contract โดยสามารถออกหนังสือค้ำประกันผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์” นายสิทธิกร กล่าว


นายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ NDID กล่าวว่า NDID เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ยกระดับมาตรฐาน และความน่าเชื่อถือของการทำธุรกรรมดิจิทัล ให้นำไปต่อยอดไปสู่ขั้นตอนอื่น ๆ อย่างมั่นใจในความปลอดภัย โดยได้เปิดให้บริการมากว่า 2 ปี และมีสมาชิกมากกว่า 100 หน่วยงาน โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าเป็นสมาชิกรายล่าสุด ทั้งด้านของการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
“ประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับจากบริการ NDID จะทำให้การขอค้ำประกันสินเชื่อจาก บสย. ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้ง บสย. ยังเป็นผู้ให้ข้อมูลการค้ำประกันสินเชื่อ แก่ NDID Platform โดยสมาชิก NDID สามารถเข้าถึงข้อมูลเครดิต และข้อมูลการค้ำประกันสินเชื่อได้สะดวก ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ อันเป็นการเติมเต็มข้อมูลให้กับ NDID Ecosystem โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยให้ธุรกรรมด้านสินเชื่อ ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”


นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กล่าวว่า เครดิตบูโรขอแสดงความยินดีในความร่วมมือของ บสย. และ NDID ในครั้งนี้ เครดิตบูโรเป็นผู้ให้บริการข้อมูลเครดิตบน NDID Platform มาตั้งแต่เริ่มต้นและอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นและให้ความสำคัญการขยายตัวของสังคมยุคดิจิทัล ซึ่งในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลเพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆ จะต้องมั่นใจได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลอย่างปลอดภัย ถูกต้อง มีความสมบูรณ์แบบทันสมัย รวดเร็ว สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี เมื่อ บสย. เป็นผู้ให้บริการข้อมูลค้ำประกันสินเชื่อบน NDID Platform ยิ่งเป็นการยกระดับการเชื่อมโยงให้ธุรกรรมสินเชื่อดิจิทัลเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจได้ทั้งข้อมูลเครดิต และข้อมูลการค้ำประกันอย่างมั่นใจ ปลอดภัย เป็นการป้องกันความเสี่ยง การฉ้อฉลในการกู้ยืมอีกด้วย
รวมทั้งมั่นใจได้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองดูแล และรักษาความลับด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ที่ผ่านมา เครดิตบูโร รณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวที่น่าติดตาม