23/07/2024

เพชรบูรณ์-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปมอบให้ นางจีราภรณ์ แก้วแท้ เลขที่ 186 หมู่ที่ 2 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา เข้าร่วมในพิธี พร้อมมอบเงินและสิ่งของเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น


นายไฉน ก้อนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก กล่าวว่า ตามที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 08.00 น. สิ้นสุดภัยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 08.40 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับ อบต.ดงมูลเหล็ก เข้าระงับเพลิง เบื้องต้นทำให้บ้านพักอาศัยของราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 ครัวเรือน 3 คน ดังนี้ นางบรรจง เขื่อนสันเทียะ อายุ 81 ปี ไม่มีอาชีพ นางจีราภรณ์ แก้วแท้ อายุ 60 ปี อาชีพค้าขาย น.ส.ขวัญฤทัย เขื่อนสันเทียะ อายุ 23 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปัจจุบันฝึกสอนที่โรงเรียนวิทยานุกูลนารี


โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันสำรวจความเสียหายในด้านการดำรงชีพ และพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ในโอกาสนี้ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบเงิน ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอัคคีภัยด้วย

 

มนสิชา คล้ายแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวที่น่าติดตาม