23/07/2024

นราธิวาส – ศอ.บต.ร่วมดูแลเด็กพิเศษในพื้นที่​ ด้าน​ นักวิชาการ​ชายแดนใต้ ทำวิจัยส่งเสริมพัฒนาการพลังสุขภาพจิตเด็กและผู้ปกครอง

นราธิวาส – ศอ.บต.ร่วมดูแลเด็กพิเศษในพื้นที่​ ด้าน​ นักวิชาการ​ชายแดนใต้ ทำวิจัยส่งเสริมพัฒนาการพลังสุขภาพจิตเด็กและผู้ปกครอง

 

นายสมพร​ เนติรัฐกร ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้​ (ศอ.บต.)​ กระทรวงสาธารณสุข​ เป็นประธาน เปิดโครงการวิจัย เรื่อง​ นวัตกรรมส่งเสริมพลังครอบครัวที่มีต่อพัฒนาการและสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นออทิสติกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกันนี้นางกนกรัตน์​ เกื้อกิจ​ ผู้ช่วยเลขาธิการ​ ศอ.บต.​ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ศอ.บต.​ กับการดูแลคนเปราะบางจังหวัดชายแดนภาคใต้​ ณ​ โรงแรมเดอะ​ ฟลอร่า​ เมย์​ รีสอร์ท​ จังหวัดสงขลา


สำหรับโครงการวิจัย​ เรื่อง​ นวัตกรรมการส่งเสริมพลังครอบครัวที่มีต่อพัฒนาการและสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นออทิสติกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์​ เพื่อพัฒนา​ นวัตกรรมและพลังครอบครัวที่มีต่อพัฒนาการและสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นออทิสติกในจังหวัดชายแดนภาคใต้​ พร้อมประเมินผลก่อนและหลังการส่งเสริมพลังครอบครัวที่มีต่อพัฒนาการและสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นออทิสติก โดยมีนักวิชาการผู้วิจัย​  ประกอบด้วย​ คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์​ คณะวิทยาการอิสลาม​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ วิทยาเขตปัตตานี​ และโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้


ภายในกิจกรรมมีการนำเสนอนวัตกรรมและวิพากษ์นวัตกรรมโดย​ หม่อมหลวงชวียศ​ เกษมสันต์​ นักวิชาการอิสระด้านจิตวิทยา​ นายเกษมสุข​ พสุนธราธรรม​ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้​ นายเจษฎา​ หะยียามา​ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี อีกทั้งภายในกิจกรรมมีการมอบรางวัลผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับลูกออทิสติก​ ของชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้​ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กออทิสติกและผู้ปกครองในพื้นที่ด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม