23/07/2024

ระยอง-วท.นิคมอุตสาหกรรมระยอง MOU หน่วยงานในพื้นที่ 53 แห่ง มุ่งขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ดึงเด็กนอกระบบสู่การสร้างอาชีพ

ระยอง-วท.นิคมอุตสาหกรรมระยอง MOU หน่วยงานในพื้นที่ 53 แห่ง มุ่งขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ดึงเด็กนอกระบบสู่การสร้างอาชีพ

 

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2565 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ว่า ทางวิทยาลัยฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับศึกษาธิการจังหวัดระยอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดระยอง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 53 แห่ง ในการสร้างเครือข่ายการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อการประกอบชีพ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดึงเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยการสร้างอาชีพ ส่งเสริมให้มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน และภายในงานมีนิทรรศการอาชีพต่างๆ ของแต่ละสาขาวิชาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบล๊อคคอร์สรายวิชา มาให้คณะผู้เข้าร่วมได้รับชม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งนักเรียน และคณะผู้ร่วมงาน

นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้บุตรหลานที่สนใจหันมาเรียนสายอาชีพ ที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง โดยทางวิทยาลัยฯ มุ่งพัฒนาผู้เรียนและกำลังคนสู่สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 5 แห่งในจังหวัดระยอง และมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน ตามโครงการเด็กหนีเรียน ครูหนีสอน ไปประกอบอาชีพ เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง สู่การต่อยอดธุรกิจว่าที่เศรษฐีคนต่อไป และสร้างช่างเทคนิคสู่วิศวกร ด้วยโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ อาทิ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นต้น

 

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม