ปทุมธานี- ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน วางศิลาฤกษ์ 72 ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อคฺคชิโน)

ปทุมธานี- ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน วางศิลาฤกษ์ 72 ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อคฺคชิโน)
**************************

 


เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 07.39 น.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ​ ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี วางศิลาฤกษ์ อาคาร 72 ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(อคฺคชิโน) ณ อนุสรณ์สถานครบรอบ 150 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) วัดบางหลวงหัวป่า(ร้าง) สาขาวัดระฆังฯ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ​ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์ ดังกล่าว

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม