นราธิวาส-TK NARA ร่วมกับ เทศบาลเมือง จับมือค่ายจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมหนังสือเพื่อน้อง ณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์…

นราธิวาส-TK NARA ร่วมกับ เทศบาลเมือง จับมือค่ายจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมหนังสือเพื่อน้อง ณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์…

 

อุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาส รวมถึงหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมจัดกิจกรรม “Happy Children’s Day หนังสือเพื่อน้อง” ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี พญ.นูเรีย พัฒนปรีชาวงค์,พญ.ซันเตีย โต๊ะนากายอ และดร.ฮาดิส สะมะแอ ทั้งนี้ทางอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสนำณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์…

อุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาส รวมถึงหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมจัดกิจกรรม “Happy Children’s Day หนังสือเพื่อน้อง” ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี พญ.นูเรีย พัฒนปรีชาวงค์,พญ.ซันเตีย โต๊ะนากายอ และดร.ฮาดิส สะมะแอ ทั้งนี้ทางอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสนำโดยคุณ คุณราพีดา ลติฟีปุตรา ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส และเจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้นราธิวาสเป็นตัวแทนทั้ง 3 องค์กรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

กิจกรรม “Happy Children’s Day หนังสือเพื่อน้อง” ได้มีการมอบหนังสือให้กับเยาวชนที่พักรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของกิจกรรมวันเด็กอาจส่งผลให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้รู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของวันเด็กแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้สนุกกับกิจกรรมวันเด็กและได้ฝึกทักษะการอ่าน ทักษะการเรียนรู้ ทางอุทยานการอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสเป็นตัวแทนทั้ง 3 องค์กรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

กิจกรรม “Happy Children’s Day หนังสือเพื่อน้อง” ได้มีการมอบหนังสือให้กับเยาวชนที่พักรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของกิจกรรมวันเด็กอาจส่งผลให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้รู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของวันเด็กแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้สนุกกับกิจกรรมวันเด็กและได้ฝึกทักษะการอ่าน ทักษะการเรียนรู้ ทางอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส จึงจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน “Happy Children’s Day หนังสือเพื่อน้อง” เพราะเราเชื่อว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุก ๆ เหตุการณ์

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม