ปทุมธานีผู้ว่าหมูป่าอวยพรปีใหม่ 2565 พร้อมเชิญชวนชาวปทุมสวดมนต์ข้ามปีกำชับเว้นระยะห่างป้องกันโควิด-19

ปทุมธานีผู้ว่าหมูป่าอวยพรปีใหม่ 2565 พร้อมเชิญชวนชาวปทุมสวดมนต์ข้ามปีกำชับเว้นระยะห่างป้องกันโควิด-19
**********************

 


เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้ชาวปทุมธานี เนื่องในวรสุขดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 กระผม ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญชวนพี่น้องชาวปทุมธานีและชาวไทยทั้งหมดให้ร่วมกันระลึกถึงวันที่เปลี่ยนผ่านจากปีเก่าไปสู่ปีใหม่ โดยขอให้เราตั้งสติสัมปชัญญะและหวนคิดถึงปี 2564 ที่ผ่านมาว่าเราทำอะไรไปบ้าง ยังไม่ได้ทำอะไรบ้าง เราประสบความสำเร็จอะไรบ้าง และอะไรที่เรายังคาดหวังแล้วยังไม่ได้ทำ เพื่อมาปรับวิถีการทำงานของเรา การดำรงชีวิตของเราให้ดีในปี 2565 ต่อไป ในโอกาสนี้นอกจากจะขอให้เราตั้งสติเสมอๆ

ในส่วนหนึ่งก็อยากให้เราตั้งมั่นทำบุญในช่วงปีใหม่ เพื่อทำให้เรามีสติสัมปชัญญะและได้มีบุญกุศลและมีพลังกายพลังใจที่แข็งแกร่ง จะได้ทำการงานในปี 2565 ได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งต่อไป ในกิจการนี้อยากจะเชิญชวนพวกเราได้ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งเราจะได้ทั้งสติและสมาธิ การสวดมนต์ข้ามปีนั้นมีทั้ง 2 อย่าง คือการสวดมนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งอยากจะให้ร่วมสวดมนต์ออนไลน์กันมาก ๆ จะได้ไม่มารวมตัวกัน และเกิดสถานะที่เราเกรงกลัวต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งถ้าใครไม่ชอบในการสวดมนต์ออนไลน์ จำเป็นจะต้องไปสวดมนต์จริง ๆ ก็ของเชิญที่วัดใกล้บ้าน ที่หลาย ๆ วัดได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี แต่ขอให้พวกเราดูแลมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างใกล้ชิด

อย่าร่วมตัวใกล้กันเกินไป เว้นระยะห่างกันสัก 2 เมตร ให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง และที่สำคัญต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตามมาตรการป้องกันโควิด-19 กระผมอยากจะขออำนวยพรให้กับพี่น้องชาวปทุมธานี และชาวไทยทั้งปวง ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ที่พวกเราเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลให้พวกเราประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง คิดปรารถนาสิ่งใด ในสิ่งที่ชอบที่ควร ขอให้พวกเราสมปรารถนาในปี 2565 ทุกประการ การทำการสิ่งใดขอให้เราแคล้วคลาด ปลอดภัย ภยันอันตรายอย่าให้กล้ำกราย มีความสุข แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม