กาฬสินธุ์ ผู้สูงอายุแห่ตรวจสุขภาพป้องกันเจ็บป่วยช่วงฤดูหนาว

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีโรคประจำตัว ในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ แห่ตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้น ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ประชุมเข้มติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 หลังมีผู้ได้รับเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนรายวัน พร้อมมอบนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เร่งตรวจสุขภาพเบื้องต้น และคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ป้องกันการติดเชื้อและเจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาว

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านตูม หมู่ 4 และหมู่ 19 นายอำนวย ภูทองกลม ผอ.รพ.สต.บ้านตูม มอบหมายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และมีโรคประจำตัว โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ รวมทั้ง นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ในการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่สะดวก และมีประสิทธิภาพ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และโรคประจำฤดู โดยมีการตรวจวัดความดัน ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เป็นต้น


ขณะเดียวกัน ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.ยางตลาด โดยมีนายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ สาธารณสุข อ.ยางตลาด นพ.วรวิทย์ เจริญพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาด พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้ง 17 แห่ง ใน อ.ยางตลาด ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ สาธารณสุข อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน ที่ผลตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์

เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการได้รับเชื้อ จึงต้องมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค เพื่อติดตามสถานการณ์ และมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันในส่วนสุขภาพอนามัยของประชาชน ในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีโรคประจำตัว ที่ภูมิร่างกายต่ำ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ก็ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ที่อาจเจ็บป่วยด้วยโรคประจำฤดู เช่น ไข้หวัด ปอดบวม รวมทั้งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโควิด-19 ด้วย ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้ รพ.สต.ในพื้นที่ อ.ยางตลาดทั้ง 17 แห่ง ดำเนินการตรวจสุขภาพภาพเชิงรุกเบื้องต้น และคัดกรองโรคให้กับประชาชนกลุ่มนี้ให้ทั่วถึง


นายประสิทธิชัย กล่าวอีกว่า จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และคัดกรองโรค ส่วนมากจะพบมีอาการของโรคความดัน เบาหวาน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภค และกรรมพันธุ์ อย่างไรก็ตาม ก็จะได้มีการบำบัดรักษาตามอาการต่อไป ทั้งนี้ สิ่งที่กำชับถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประขาชนในช่วงนี้ก็คือไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ ในส่วนของการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคประจำฤดู ก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไป เพื่อทุกคนจะได้ปลอดภัยจากโควิด-19 และทุกคนมีสุขภาพที่ดี ไม่มีโรคประจำตัวหรือเจ็บป่วยด้วยโรคประจำฤดูดังกล่าว

ข่าวที่น่าติดตาม