ปทุมธานี-พระราชสุทธิธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี อวยพรปีใหม่ 2565

ปทุมธานี-พระราชสุทธิธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี อวยพรปีใหม่ 2565
************************

 


เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 พระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอางค์ ตานทินฺโน) เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อวยพรปีใหม่ 2565 ขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปทุมธานี และทุก ๆ จังหวัดทั่วประเทศ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จงปราศทุกข์โศกโรคภัย อุปัทวันตรายอย่าให้มีด้วยความประมาทพลาดพลั้ง และที่สำคัญในปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ ทุกวันนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปต่างๆ ผู้ปกครองในครอบครัวควรจะช่วยกันดูแลปกป้องลูกหลาน อย่าให้เกินเลยขอบเขตของความเป็นมนุษย์ ความเป็นมนุษย์อย่างที่โบราณว่า “เกิดเป็นคนอย่าทนเศร้า ถ้านั่งกอดเข่างอตายจะอายลิง”

อย่างนี้ก็หมายความว่า มนุษย์ชาวไทยทุกคน จงสำนึกเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักของคุณธรรมและศีลธรรมโดยไม่ทำให้บ้านเมืองและประเทศชาติเดือดร้อนอย่างที่เป็นกันอยู่ในทุกวันนี้ ดังสุภาษิตโบราณที่ว่า “เกิดเป็นคนไทยใจต้องกตัญญู รู้คุณชาติรู้ศาสนารู้พระมหากษัตริย์ ” ทั้ง 3 ชนิดนี้เป็นหัวใจทุกท่านทุกคน เราอยู่สุขสบายได้ทุกวันนี้ก็เพราะ 3 สถาบันนี้ คอยดูแลรักษามาให้พวกเราลูกหลานญาติโยมได้อยู่กันอย่างสุขสบาย เพราะฉะนั้นอย่าทำลายประเทศชาติบ้านเมืองและสถาบัน เพื่อความผาสุกของชาวไทยสืบต่อไป ซึ่งมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ที่มักจะหลงลืมทะนงตนไปทำนองที่ว่า ไม่รู้จักคำว่า “เล็กอย่าแข่ง ใหญ่อย่าข่ม ล้มอย่าข้าม ตกต่ำอย่าซ้ำเติม” ถ้ามนุษยชาติคนไทยชาวพุทธทั้งหลาย คิดสำนึกตรงนี้ได้ ถึงจึงจะเป็นคนที่มีความถูกต้องสมควรที่จะเป็นมนุษยชาติสืบต่อไป ขอเจริญพร

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม