(สุรินทร์)มณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมบูรณาการออกเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (ชมคลิป)

(สุรินทร์)มณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมบูรณาการออกเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมบูรณาการออกเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย พลตำรวจตรีชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการออกเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

พร้อมได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังกับผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ จุดบริการ ตู้ยามวนอุทยานเขาสวาย ถนนสุรินทร์-ปราสาท และ จุดตรวจ จุดบริการ ตู้ยามบ้านน้อย ถนนสุรินทร์-ศรีขรภูมิ ตามที่จังหวัดสุรินทร์ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่ออำนวยการควบคุม กำกับ ดูแล ประสานงาน และติดตามประเมินผลการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

เพื่อติดตามสถานการณ์ แก้ไขปัญหา และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาอุปสรรค เพื่อนำเสนอต่อผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ทราบทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง จุดอันตราย และปรับแนวทางการปฏิบัติงานของจุดตรวจ จุดบริการ ทั้งนี้ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวฝากขอให้พี่น้องประชาชน ที่ขับขี่ยานพาหนะ ให้งดดื่มของมึนเมาในขณะขับขี่ยานพาหนะ

หลังจากนั้น พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม จุดตรวจ จุดบริการและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ถนนสุรินทร์-กระสัง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังกับผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่ พร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นย้ำให้มีความปลอดภัยกับตนเองและประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม