มอบรางวัล เกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น

ยิ่งใหญ่วันกีฬาแห่งชาติ “ลุงตู่” มอบเกียรติคุณ 39 รางวัลนักกีฬาไทย ขณะที่ “บุญลือ” พร้อมดันกฎหมายสร้างความมั่นคงให้นักกีฬาสู่มืออาชีพ

 


เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 อินดอร์สเตเดี่ยม การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศและมอบรางวัล เกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวัน “16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2564 มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานความเป็นมาของวันกีฬาแห่งชาติ ท่ามกลางผู้บริหารสมาคมกีฬา 13 สมาคม – นักกีฬา และ ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม รองประธาน กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร ร่วมเป็นเกียรติ
ทั้งนี้ ก่อนการประกาศรางวัล มีการแสดง Opening Show ชุด The Way of Honor เส้นทางแห่งประเกียรติยศ การฉายวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ชุดพระปรีชาสามารถกษัตรา พัฒนากีฬาไทย การจัดแสดงนิทรรศการพระมหากษัตริย์นักกีฬาแห่งแผ่นดิน และนิทรรศการมวยไทย ศิลปะการต่อสู้บนผืนผ้าใบไทยสู่โอลิมปิก


ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในการพัฒนาการกีฬาตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่นักกีฬาไทยก็สามารถที่จะฟันฝ่าวิกฤตนี้ได้ ดังจะเห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นมากมาย ในส่วนคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ในการสนับสนุน ตรวจสอบ ผลักดัน แก้ไขกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องต่อวงการกีฬาไทย ดังจะเห็นในเรื่อง พ.ร.บ.มวยฯ ที่สามารถกระชับเนื้อหาให้นักกีฬามวยได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถนำมาเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปได้ และในอนาคต กมธ.กีฬาฯ ก็ยังจะผลักดันกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.กีฬาฯ เพื่อให้นักกีฬาไทยทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด ผ่านสภาผู้แทนราษฎรในการพัฒนานักกีฬาเป็นสู่มืออาชีพเช่นกัน


สำหรับรางวัลเกียรติคุณนักกีฬา มีจำนวน 39 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลปูชนียบุคคลกีฬา จำนวน 1 รางวัล รางวัลนักวิทยาศาสตร์การกีฬาผู้ทรงคุณค่า จำนวน 1 รางวัล, รางวัลนักบริหารกีฬาผู้ทรงคุณค่า จำนวน 1 รางวัล และรางวัลบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น จำนวน 4 รางวัล แยกเป็น รางวัลผู้บริหารดีเด่น รางวัลนักวิชาการดีเด่น รางวัลผู้จัดการทีมดีเด่น รางวัลผู้ตัดสินดีเด่น ส่วนรางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น มี 4 รางวัล แยกเป็นรางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น, ผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่น, ผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น, ผู้ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการดีเด่น
นอกจากนี้ยังมีรางวัลทรงคุณค่าทางการกีฬา 1 รางวัล และรางวัลประเภทชนิดทีมกีฬาดีเด่น (EVENTS) และรางวัลชนิดกีฬาทีมดีเด่น (SPORTS) รวม 4 รางวัล กับรางวัลสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น จำนวน 3 รางวัล, รางวัลนักกีฬาพิการดีเด่น จำนวน 4 รางวัล, รางวัลนักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น จำนวน 2 รางวัล, รางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่น จำนวน 2 รางวัล, รางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่น จำนวน 6 รางวัล และ รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น จำนวน 6 รางวัล

ข่าวที่น่าติดตาม