“ไชยา มิตรชัย” รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์”มจร”สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

“ไชยา มิตรชัย” รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์”มจร”สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 


แฟนๆและครอบครัว ร่วมแสดงความยินดีกับ เอ ไชยา มิตรชัย ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัณฑิต “มจร” ประจำปี 2564
โดยเจ้าตัวได้เผยความในใจไว้ว่า “จริง ๆ แล้วผมต้องขอบคุณอาชีพลิเก ต้นตระกูลเราเป็นลิเกทั้งปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ และต้องขอบคุณสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและเด็กยากจนวัดสระแก้ว ที่ทำให้เกิด ไชยา มิตรชัย กราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ และพระเถระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกรูป

ที่พิจารณามอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับผม เป็นความ ภาคภูมิใจของผมและครอบครัว การได้ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม ศาสนานั้นจริงๆแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเราเอง คนรอบๆตัว และสังคม เป็นเรื่องที่ผมและครอบครัว ญาติพี่น้องและคนรอบๆตัวได้ร่วมกันทำบุญกันมาอย่างต่อเนื่อง ศาสนาช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุข ผมโตมาจากวัด ได้เห็นได้ยิน ได้รับความเมตตาคำสอนสำหรับการดำรงชีวิตที่ดีงาม ศาสนาพุทธของเรามุ่งเน้นเรื่องการพ้นทุกข์ และสอนให้รู้จักทุกข์และวิธีการดับทุกข์ตามความจริงในธรรมชาติ เราควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท วันนี้มหาวิทยาลัยมองเห็นและมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในครั้งนี้ ผมรู้สึกปลื้มใจมากๆ


นอกจากนี้ วัด ศาสนาเป็นสถานที่ของการเกิด สรรค์สร้างวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม สถาปัตยกรรม และวรรณคดี จะสังเกตได้ว่า งานหลากหลายประเภทมาจากคำสอนทางศาสนาเป็นส่วนพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดงานศิลปะเช่นจิตรกรรมฝาผนัง พระเวสสันดรชาดก พระมหาชนก เป็นวรรณกรรมไทยที่สำคัญโดยมีที่มาจากคำสอนในชาดก มารยาทไทย การกราบ การไหว้ รวมไปถึงประเพณีต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดจนกระทั้งตายของคนเราส่วนมากมาจากพระพุทธศาสนาเกือบทั้งหมด ผมเป็นอีกคนขอยืนยันว่า จะทุ่มเททำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และสังคม พร้อมทั้งจะช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เจริญมั่นคงต่อไป ” ไชยา มิตรชัยกล่าว

 

ข่าวที่น่าติดตาม