กาฬสินธุ์ ส่งมอบต้นกล้ากระท่อมก้านแดงให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ (ชมคลิป)

บริษัท โทเทิ่ล เวสท์ โซลูชั่น จำกัด ส่งมอบต้นกล้ากระท่อมก้านแดงพืชเศรษฐกิจใหม่ให้กับเกษตรกรกลุ่มไร่กระท่อม นำไปปลูกในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว

ที่กลุ่มเกษตรกรไร่กระท่อม บ้านนาไคร้ ม.13 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ดร.นพดล โปธิตา ประธานโครงการและผู้จัดการบริษัท โทเทิ่ล เวสท์ โซลูชั่น จำกัด ได้นำต้นกล้ากระท่อมก้านแดงพืชเศรษฐกิจใหม่ ส่งมอบให้กับเกษตรกรกลุ่มไร่กระท่อม เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ อย่างเป็นรูปธรรม หลังจากที่ได้มีการปลดล็อคกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมเกษตรกรแบบกลุ่มใหญ่ โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


ดร.นพดล โปธิตา ประธานโครงการ และผู้จัดการบริษัท โทเทิ่ล เวสท์ โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรยังคงมีปัญหาติดขัดด้วยศักยภาพในการจัดซื้อจัดหาต้นพันธุ์กระท่อม และการลงทุนที่ยังต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมากพอสมควร ทางบริษัทฯ จึงมีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีความสนใจ และอยากจะปลูกพืชกระท่อมก้านแดง โดยทางบริษัทฯ จะเป็นต้นทุนในเรื่องของกล้าพันธุ์ และให้คำแนะนำการดูแลสำหรับเกษตรกร โดยทางบริษัทได้ตั้งวงเงินกว่า 500 ล้านบาท ที่จะส่งเสริมให้ผู้สนใจปลูกกระท่อมได้นำไปเป็นทุน พร้อมตั้งเป้าหมายทางพื้นที่ปลูกไว้กว่า 20,000 ไร่ และในขณะนี้ได้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประมาณ 5,000 – 6,000 คน


ดร.นพดลกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ คาดว่าภายในปี 2565 สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับทางบริษัทฯ จะมีรายได้อยู่ราว ๆ ที่ 153,000 บาท ต่อไร่ ภายในเวลา 1 ปี ซึ่งจะมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท โดยประมาณซึ่งทางบริษัทฯ จะนำเอาผลผลิตของกระท่อม มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและยา ซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จะนำพากระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืน ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ


/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์