นราธิวาส-อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส จะกลับมาเปิดให้บริการ ในวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564

นราธิวาส-อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส จะกลับมาเปิดให้บริการ ในวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564

 

การกลับมาในครั้งนี้เราจะเปิดให้บริการในวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 19.00 น. ได้กำหนดเปิดให้สมาชิกแบบรายปีและ บัตรผ่านวันเดียว one day pass เข้าใช้บริการได้ตามปกติ สามารถ walk in เข้ามาได้ หรือจะลงทะเบียนจองเข้าใช้บริการได้ล่วงหน้า 1 วันก็ได้ จำกัดจำนวนวันละ 50 ท่าน โดยให้ปฏิบัติดังนี้

เปิดให้บริการสำหรับช่วงอายุ 12 ปีขึ้นไป จะต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน/แอพหมอพร้อม อย่างน้อย ดังนี้
– Sinovac 2 เข็ม
– Sinopharm 2 เข็ม
– AstraZeneca 1 เข็ม
– Pfizer 1 เข็ม


2. ผู้ใช้บริการต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเข้าใช้บริการ
3. กำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
4. กรณีการหยิบหนังสือออกจากชั้น ให้วางในรถพักหนังสือ ไม่นำขึ้นชั้นด้วยตนเอง
5. หากมีกลุ่มเสี่ยงเข้าใช้บริการ เจ้าหน้าที่จุดคัดกรองต้องกักตัว และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อแจ้งให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการต่อไป
6. ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าในบริเวณอาคารอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส
โดยมีกิจกรรมประจำเดือนธันวาคมมีดังนี้


กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน
 กิจกรรมหนังสือดี TK แนะนำ ตอนหนังสือของคุณหมอ
 กิจกรรมอาสาพาอ่าน
 กิจกรรมพี่ฟังน้องเล่า
 พร้อมทั้งฉายภาพยนต์ ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จำกัดจำนวนวันละ 25 ท่านเท่านั้น สามารถลงทะเบียนจองการเข้าชมภาพยนต์ล่วงหน้า 1 วัน ได้ทาง Facebook Fan page และ Line official: TKPark Narathiwat
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย
 น. เป็นต้นไป จำกัดจำนวนวันละ 25 ท่านเท่านั้น สามารถลงทะเบียนจองการเข้าชมภาพยนต์ล่วงหน้า 1 วัน ได้ทาง Facebook Fan page และ Line official: TKPark Narathiwat

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ผ่าน Facebook Fan page TKPark Narathiwat เพื่อตอบสนองมาตรการป้องกัน Covid-19 และลดอัตราการแพร่เชื้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกท่าน
 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 073 -514516 , 073 -530882 และ 094 -4143487 ติดตามทุกข่าวสารเคลื่อนไหว ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมของอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสได้ทาง Facebook Fan page TKPark Narathiwat
 ป้องกัน Covid-19 และลดอัตราการแพร่เชื้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกท่าน
 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 073 -514516 , 073 -530882 และ 094 -4143487 ติดตามทุกข่าวสารเคลื่อนไหว ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมของอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสได้ทาง Facebook Fan page TKPark Narathiwat

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม