นราธิวาส-ตลาดนัดบอนสีตลาดตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เปิดขายบอนสีทุกวันเสาร์ มีผู้สนใจมาซื้อกันอย่างคึกคัก สร้างรายได้ให้ครอบครัว ชาวสวนยางหันมาขายบอนสีหลังราคายางตกต่ำ

นราธิวาส-ตลาดนัดบอนสีตลาดตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เปิดขายบอนสีทุกวันเสาร์ มีผู้สนใจมาซื้อกันอย่างคึกคัก สร้างรายได้ให้ครอบครัว ชาวสวนยางหันมาขายบอนสีหลังราคายางตกต่ำ

 


ที่บริเวณถนนเทศบาล 13 ม.7 เทศบาลตำบลตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ได้มีพ่อค้า แม่ค้า รวมตัวกันนำบอนสีสายพันธ์ต่างๆมาวางขายกันอย่างสีทุกวันเสาร์ มีผู้สนใจมาซื้อกันอย่างคึกคัก สร้างรายได้ให้ครอบครัว ชาวสวนยางหันมาขายบอนสีหลังราคายางตกต่ำ
ที่บริเวณถนนเทศบาล 13 ม.7 เทศบาลตำบลตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ได้มีพ่อค้า แม่ค้า รวมตัวกันนำบอนสีสายพันธ์ต่างๆมาวางขายกันอย่างคึกคัก ทุกๆวันเสาร์ก็จะมีบรรดาพ่อค้า แม่ค้า จากหลายพื้นที่นำบอนสีมาจำหน่าย สร้างรายได้เข้าครอบครัวเป็นเป็นอย่างดี โดยเฉพาะช่วงที่ราคายางตกต่ำ เกษตรกรสวนยางหันมาขายบอนสี บางคนเดินทางมาจาก จ.สงขลา และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีรายคาขายตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพัน มีผู้ที่สนใจมาซื้อกันอย่างคึกคัก


สีมาจำหน่าย สร้างรายได้เข้าครอบครัวเป็นเป็นอย่างดี โดยเฉพาะช่วงที่ราคายางตกต่ำ เกษตรกรสวนยางหันมาขายบอนสี บางคนเดินทางมาจาก จ.สงขลา และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีรายคาขายตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพัน มีผู้ที่สนใจมาซื้อกันอย่างคึกคัก
ด้านนายนายบัญชา ท่อชมภู มีอาชีพกรีดยางพาราที่หันมาขายบอนสีจาก มะรือโบตก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เปิดเผยว่าตนเดินทางมาจาก อ.เจาะไอร้อง ที่ผ่านมานำบอนสีมาขายสามสี่ครั้งแล้ว ปกติอยู่ที่บ้านมีอาชีพกรีดยาง แต่เนื่องจากราคายางตกต่ำ ประกอบกับกระแสบอนสีมาแรงจึงหันมาขายบอนสีทำให้มีรายได้ครอบครัวเพิ่มขึ้น ปกติกรีดยางรายได้ประมรณ 8 ร้อย ต่อวัน ไม่เพียงพอกับรายจ่าย บางวันฝนตกกรีดยางไม่ได้ แต่พอมาขายบอนสีทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นสองสามพันบาท บอนสีที่นำมาขายซื้อต่อจากแม่ค้า

บางส่วนก็เพาะเองบ้าง เริ่มปลูกมาได้ประมาณ 1 ปี พึ่งจะนำมาขายได้ประมาณ 2 เดือน นอกจากตลาดนัดที่ อ.ระแงะ แล้วยังไปขายที่ตลาดนัดปีเหล็ง และตลาดนัดโคกม่วง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส มีราคาที่ 5-6 พัน บาท ค่ำสุดที่ราคาหลักร้อยทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นสองสามพันบาท บอนสีที่นำมาขายซื้อต่อจากแม่ค้า บางส่วนก็เพาะเองบ้าง เริ่มปลูกมาได้ประมาณ 1 ปี พึ่งจะนำมาขายได้ประมาณ 2 เดือน นอกจากตลาดนัดที่ อ.ระแงะ แล้วยังไปขายที่ตลาดนัดปีเหล็ง และตลาดนัดโคกม่วง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส มีราคาที่ 5-6 พัน บาท ค่ำสุดที่ราคาหลักร้อย จึงเชิญชวนคนรักบอยสีมาชม มาซื้อ ที่ตลาดนัดวันเสาร์ ตั้งแต่ 6 โมง เช้า ถึง 15 นาฬิกา ใกล้สถานีรถไฟตันหยงมัส ตลาดตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพ่อค้า แม่ค้า บอนสี ให้มีรายได้

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส