เพชรบูรณ์ -สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลตำบลท้ายดงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เพชรบูรณ์ -สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลตำบลท้ายดงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร

 

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนางสุภารัตน์ ศรีสังข์ ประมงอำเภอชนแดน-วังโป่ง ร่วมกับเทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ณ บริเวณคลองวังโป่ง และสระหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีนายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดงมอบหมายให้นายชมเชย ศรีบุตรตา รองนายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท้ายดง ร่วมกิจกรรรมปล่อยพันธุ์ปลาในวันนี้และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอีกด้วย สำหรับพันธุ์ปลาได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธ ศรีทองสุข /มนสิชา คล้ายแก้ว ภาพข่าว