จังหวัดสระบุรี/ จัดพิธีรับพระบัญชาแต่งตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งพระครูศรีวรกิจจารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ชมคลิป)

จังหวัดสระบุรี/ จัดพิธีรับพระบัญชาแต่งตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งพระครูศรีวรกิจจารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

 

วันนี้ (2 ธ.ค. 64) เวลา 18.00 น. ที่ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเพอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้อ่านพระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ให้พระครูศรีวรกิจจารักษ์(พิทักษ์) ฉายา ถิรนาโถ อายุ 52 พรรษา 31 วิทยฐานะเปรียญธรรมหกประโยค นักธรรมเอก ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์ เป็น เจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ ในเขตจังหวัดของตน ตามที่เจ้าคณะจังหวัดมอบหมายขอจงถึงความเจริญ งอกงามไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนา แต่งตั้ง ณ วันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พุทธศักราช 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์

จากนั้น พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว พระครูศรีวรกิจจารักษ์ ถวายเครื่องสักการะแด่พระเดชพระคุณ พระธรรมปิฎก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร พระเดชพระคุณ พระราชเมธากร เจ้าอาวาสวัดศรีบุรีรตนาราม ประธานในพิธี และผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนา คณะสงฆ์ ประธานในพิธี และผู้มีเกียรติ ร่วมถวายมุทิตาสักการะแด่พระครูศรีวรกิจจารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

/ดำรงค์ ชื่นจินดารายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม