นราธิวาส-ชาวนราธิวาสออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบต.เกินความคาดหมาย

นราธิวาส-ชาวนราธิวาสออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบต.เกินความคาดหมาย ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอบต.ทั้ง 72 แห่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม ได้คนรุ่นใหม่มาพัฒนาท้องถิ่นส่วนคนเดิมที่มีผลงานดีก็ยังรับใช้ประชาชนต่อไป โดยอำเภอรือเสาะมีผู้มาใช้สิทธิมากสุด 84.38%

 


วันที่ 29 พฤจิกายน 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จัดหวัดนราธิวาส ในฐานะประธานกกต.ท้องถิ่นเปิดเผยว่านายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้ง จังหวัดนราธิวาส มีความพึงพอใจที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเกินความคาดหมายที่กำหนด 70% ท่ามกลางฝนตกตลอดทั้งวัน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 416,043 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 321,310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.23 โดยมีผู้สมัครนายกอบต.คนใหม่ได้เข้ามามากส่วนคนเดิมที่มีผลงานดีประชาชนไว้วางใจให้บริหารงานต่อไปจำนวนหนึ่ง จังหวัดนราธิวาสมีอบต.ทั้งหมด 72 แห่ง สมาชิกอบต.ทั้งหมด 575 คน แยกเป็นรายอำเภอดังนี้

1.อำเภอเมืองนราธิวาส มีอบต.5 แห่ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 46,687 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 74.01% 2.อำเภอตากใบ มีอบต. 7 แห่ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 38,401 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 76.54% 3.อำเภอบาเจาะ มีอบต. 6 แห่ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 28,079 คน มาใช้สิทธิ 80.94% 4.อำเภอยี่งอ มีอบต.6แห่ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 30,644 คน มาใช้สิทธิ 81.55% 5. อำเภอระแงะ มีอบต. 7 แห่ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 54,823 คน มาใช้สิทธิ 75.79% 6.อำเภอรือเสาะ มีอบต. 9 แห่ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 45,294 คน มาใช้สิทธิ 84.38% 7.อำเภอศรีสาคร มีอบต. 6 แห่ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 24,323 คน มาใช้สิทธิ 82.60 % 8.อำเภอแว้ง มีอบต. 6 แห่ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 31,152 คน มาใช้สิทธิ 71.87 % 9.อำเภอสุคิริน มีอบต. 5 แห่ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 15,493 คน มาใช้สิทธิ 81.20 %


10.อำเภอสุไหงโกลก มีอบต. 2 แห่ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 12,005 คน มาใช้สิทธิ 77.21 % 11.อำเภอสุไหงปาดี มีอบต.6 แห่ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 34,054 คน มาใช้สิทธิ 73.99 % 12.อำเภอจะแนะ มีอบต. 4 แห่ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 22,266 คน คน มาใช้สิทธิ 75.75% 13.อำเภอเจาะไอร้อง มีอบต.3 แห่ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 28,422 คน มาใช้สิทธิ 72.28 % รวมท้องถิ่น อบต.ทั้งหมด 72 แห่ง มีนายก 72 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 41,643 คน ผู้มาใช้สิทธิ 77.33 % ซึ่งเกินเป้าหมายที่กกต.จังหวัดตั้งเป้า ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกตั้งแต่ตอนสาย แต่ประชาชนตื่นตัวที่จะใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก เพื่อต้องการเลือกคนดีมาเป็นผู้บริหารมาพัฒนาท้องถิ่น และเป็นตัวแทนของประชาชนในการแก้เป็นหาขั้นพื้นฐานในพื่นที่ ซึ่งอบต.ถือว่าเป็นองกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของประชาชน ไม่มีปัญหาการร้องเรียนแต่อย่างใด ผู้ชนะคะแนน จะเป็นว่าที่นายกอบต.ทั้ง 72 คนพร้อมปฏิบัติหน้าที่ รอประกาศอย่างเป็นทางการจาก กกต. จังหวัดอีกครั้ง จ.นราธิวาส ไม่มีการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่อย่างใด

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันรณรงค์ออกมาใช้สิทธิจำนวนมากเกิน 70% ทุกอำเภอ โดยเฉพาะกกต.ท้องถิ่นที่ช่วยเหลือสำนักงานกกต.จังหวัดในการดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยดี ตลอดจนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร สมาชิกอส. ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะนายอำเภอทุกอำเภอที่อำนวยความสะดวกในการประสานงานด้านต่างๆ การตรวจสอบรายชื่อตามทะเบียนราษฎร์และเปิดบริการทำบัตรประชาชนในวันเลือกตั้งเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย และไม่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับความไม่สงบในพื้นที่แต่อย่างใด ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดี ที่ประชาชนมีความตื่นตัวในการเลือกคนดีมาบริหารท้องถิ่น การเลือกตั้งครั้งนี้ปฏิบัติการตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

 

ข่าวที่น่าติดตาม