ลำปาง-มทบ.32 ติดตามให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อสมาคมรถม้าลำปาง ตามห้วงเวลาที่กำหนด (ชมคลิป)

ลำปาง-มทบ.32 ติดตามให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อสมาคมรถม้าลำปาง ตามห้วงเวลาที่กำหนด

ตามที่กองทัพบกได้ช่วยเหลือสมาชิกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง ด้วยการมอบม้าสำหรับใช้งาน อีกทั้งได้ดูแลด้านอาหารประจำเดือนและการตรวจสุขภาพม้าเป็นประจำตามห้วงเวลา เพื่อให้แข็งแรง มีสุขภาพดี สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อเนื่องนั้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้มอบหมายให้นายทหารประจำกองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 ให้การต้อนรับและติดตามความช่วยเหลือสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง โดยลงพื้นที่ร่วมกับ พันโทกิตติเดช เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ

ณ บ้านเลขที่ 581 หมู่ 2 บ้านวังหม้อ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นบ้านของคุณนคร วงศ์คำ สมาชิกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง และเป็นผู้ที่ได้รับมอบม้าจากกองทัพบกเพื่อใช้งานด้วย โดยคณะฯ ได้ทำการตรวจสุขภาพม้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งสุขภาพโดยรวมแล้ว ร่างกายแข็งแรง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ดี ทานอาหารได้ดี ส่งผลให้ระบบขับถ่ายดีด้วยแต่เพื่อให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น คณะได้ให้ยาถ่ายพยาธิ และฉีดยาบำรุง เพื่อให้ความแข็งแรงสมบูรณ์ มีรูปร่างสมส่วนและจะสามารถใช้ม้าได้อย่างยาวนาน

ซึ่งจากความห่วงใยและดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนี้ ทำให้สมาชิกฯมีกำลังใจและขอบคุณกองทัพบกที่ไม่ทอดทิ้งกัน เพราะจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้รถม้าต้องหยุดวิ่งไปเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว สมาชิกบางคนต้องไปทำอาชีพอื่นเพื่อให้มีรายได้ดูแลครอบครัว ตลอดจนรับภาระค่าดูแลม้าไม่ไหว จนทำให้สารถีรถม้าลดลงไปมาก แต่อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดลำปาง รถม้าได้วิ่งรับส่งนักท่องเที่ยว มีรายได้และความภาคภูมิในที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการคงไว้ซึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางและให้ “รถม้า” อยู่คู่ลำปางไปอีกนานแสนนาน

#กองทัพบกเพื่อประชาชน #สมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง #กองทัพบกมอบม้าเพื่อใช้งาน

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม