ทหารพราน 2107 ยึดยายาบ้าเกือบแสนเม็ด

ทหารพราน 2107 ยึดยายาบ้าเกือบแสนเม็ด

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) มอบหมายให้ พันเอก ปฏิวัติ ชื่นศรี รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 เป็นผู้แทนในการแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติด ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกอบด้วย นายอดุลย์ นามแสง นายอำเภอบุ่งคล้า, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดบึงกาฬ, ผู้แทน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอบุ่งคล้า, ผู้แทนหัวหน้าสถานีเรือบึงกาฬ, ผู้แทนผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจชายแดน ที่ 244, ผู้บังคับหมวดสกัดกั้นที่ 1 กองร้อยสกัดกั้นฯ

ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ณ กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2107 บ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ สืบเนื่องจากกรณี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20.30 น. เจ้าหน้าที่กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2107 ได้ทำการตรวจยึดยาบ้าได้ จำนวน 986,000 เม็ด ที่บริเวณบ้านสมพร หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ และส่งของกลางให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

ร.ต.กฤษฎา มณีใส กรมทหารราบที่ 13

ข่าวที่น่าติดตาม