ลำพูน – กกต.ลงพื้นที่ลำพูน สังเกตุการณ์การส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง อบต.หนองหนาม

ลำพูน – กกต.ลงพื้นที่ลำพูน สังเกตุการณ์การส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง อบต.หนองหนาม

 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 นาฬิกา นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นายอาลักษณ์ เจนเสถียรวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)หนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยมีนางชรินทร์ทิพย์ ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน นายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม และผู้อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ให้การต้อนรับพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งในพื้นที่  ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ทุกขั้นตอนต้องเป็นไปด้วยความสุจริต ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นตอนนับคะแนน หากเจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างถูกต้องเที่ยงธรรม กฎหมายจะให้ความคุ้มครองทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง พร้อมกันนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เสียสละให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่ออนาคตของลูกหลานและประเทศชาติต่อไป

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม