ปทุมธานี-ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยามเพ็งพานิชภักดี (สมาชิกวุฒิสภา) นำคณะทำงานเข้าพิธีรับผ้าไตรพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ชมคลิป)

ปทุมธานี-ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยามเพ็งพานิชภักดี (สมาชิกวุฒิสภา) นำคณะทำงานเข้าพิธีรับผ้าไตรพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
**********************

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะทำงาน เข้าพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำมาประกอบพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป เพื่อเฉลิมฉลอง”วันชาติ”และ”วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ พร้อมด้วยพระครูปลัดสุชาติ ฐฺานจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ดร.อภินันท์ เหลืองพิพัฒน์สร ดร.เอกชัย แตงอ่อน คุณปภาดา สุขสวัสดิ์ และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ)รุ่น ๖๔ และต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามพระครูปลัดสุชาติ ฐฺานจาโร
ท่านได้ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้ท่านว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยนายบัญชา เดชเจริญศิริกุล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องไปรับ ผ้าไตรพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่สวนจิตรลดา เพื่อนำมาประกอบพิธีอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติจำนวน ๙๙ รูป

เพื่อเฉลิมฉลอง”วันชาติ”วันพ่อแห่งชาติ และ”วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรีตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี และฝากประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญสมัคร อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูปติดต่อสอบถามสมัครขอระเบียบการและกำหนดการได้โดยตรงที่มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย โทร ๐๘๑-๙๐๖-๙๘๒๗ ,๐๖๓-๙๘๒-๓๕๑๕ ,๐๘๑-๙๐๔-๓๕๕๙ และ ๐๙๗-๓๔๑-๕๗๙๕


เอกสารประกอบการสมัครบวชมาด้วย มีสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ ผู้สมัครบวชไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นบวชฟรีและไม่จำกัดอายุ(ผู้สูงอายุ 60 ถึง 80 ปีขึ้นก็รับ )วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เข้าอยู่วัดรายงานตัว
และปฐมนิเทศ วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิธีปลงผมนาคและเทศน์สอนนาค และวันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิธีมอบผ้าไตรพระราชทานและพิธีบรรพชา-อุปสมบท ถ้าหากศิษย์ยานุศิษย์ สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพบวช และอัฐบริวารได้ โทร ๐๘๑-๙๐๖-๙๘๒๗ หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทยสาขาโพธิ์สามต้น ชื่อบัญชี โครงการบวชเฉลิมพระเกียรติ หมายเลขบัญชี ๐๖๗-๒-๙๐๖๖๖-๐ (บวชฟรี)

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม