เพชรบูรณ์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวประสบเหตุบ้านไฟไหม้

เพชรบูรณ์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวประสบเหตุบ้านไฟไหม้

นาวาอากาศเอก กรเอก ศรีสมบุญ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาค1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา /กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นาย นาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชนแดน โดยมี นาย ชัชวาล เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด/รองประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานส่งมอบ สิ่งของพระราชทานให้แก่ นางอัมพร จุ้ยวงษ์ อายุ 60 ปี ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านพักเสียหายทั้งหลัง เลขที่ 53 บ้านเขาปูน หมู่ 18 ตำบลลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว