นครนายก – ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก จัดการแข่งขันกีฬาภายในของคนตาบอดและพี่เลี้ยง (ชมคลิป)

นครนายก – ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก จัดการแข่งขันกีฬาภายในของคนตาบอดและพี่เลี้ยง

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จัดการแข่งขันกีฬาภายในของคนตาบอดและพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้พิการ ได้มีความสุข สนุกสนาน มีความรักความสามัคคีร่วมกัน ในการแข่งขันกีฬาภายในจะมีการจัดขึ้นทุกปี โดยมีนางกาญจนา พรมแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันฯ และนักกีฬาล้วนเป็นผู้พิการตาบอด โดยมีพี่เลี้ยงช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น ในการแข่งขันได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท อาทิ

วิ่งสามขา ปิดตาตีปีบ ปั๊มระเบิด กินวิบาก วิ่งกระสอบ ลูกโปร่งข้ามแดน กู้ระเบิด พรมล่องหน ซึ่งแต่ละกิจกรรมสร้างความสนุกสนานเฮฮา ให้กับผู้พิการตาบอด โดยมีการมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ เหรียญรางวัล และขนมที่หลากหลาย ท่านที่สนใจจะให้การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ หรือจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร บริจาคเงิน สิ่งของ และเยี่ยมชมศูนย์ฯ ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 037-381552 , 08-4366-3860 (ID Line) ได้ทุกวัน 25 พฤศจิกายน 2564

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม