ลำปาง- มทบ.32 นำจิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกผู้มารับบริการการฉีดวัคซีนฯ ส่งต่อความห่วงใย ใส่ใจดูแลกัน (ชมคลิป)

ลำปาง- มทบ.32 นำจิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกผู้มารับบริการการฉีดวัคซีนฯ ส่งต่อความห่วงใย ใส่ใจดูแลกัน

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ ทำให้ต้องเร่งดำเนินการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันตนเองเมื่อ 25 พ.ย.64 เวลา 0900 พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกกวิน ยาวิชัย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32

พร้อมด้วย วิทยาการจิตอาสา904 และจิตอาสาพระราชทานกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 อำนวยความสะดวก ให้กับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 และแจกเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน หน้ากากอนามัย ให้กับ นักเรียน เยาวชน พระภิกษุ-สามเณร ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 2,600 ราย ที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อ.เมือง จ.ลำปาง


สำหรับการสนับสนุนกำลังพลจิตอาสาของหน่วยนั้นมีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มมีการฉีดวัคซีนโดยเป็นการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมดูแลและปกป้องพี่น้องชาวลำปางให้ห่างไกลปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งแสดงออกถีงความรัก ความห่วงใยของหน่วยทหาร ในพื้นที่จังหวัดลำปางอีกทางหนึ่งด้วย

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ #กองทัพบกห่วงใยประชาชน #คนลำปางปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ซี่งแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใย ของหน่วยทหาร ที่มีต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม