ชุมพร – จัดพิธีรับพระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” เพื่อเป็นสื่อความรู้ให้คนได้อยู่ร่วมกันกับช้างได้อย่างสมดุล

ชุมพร – จัดพิธีรับพระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” เพื่อเป็นสื่อความรู้ให้คนได้อยู่ร่วมกันกับช้างได้อย่างสมดุล

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” ให้แก่นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพฤติกรรมช้างป่าให้แก่นักเรียน เยาวชน ชุมชน และหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าในพื้นที่ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร

     ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” ได้พระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” ให้แก่จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพฤติกรรมช้างป่าให้แก่นักเรียน เยาวชน และหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ซึ่งหนังสือเรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์ ได้รวบรวมพฤติกรรมของช้าง เพื่อให้ผู้อ่านได้ “รู้จักช้าง” รู้สาเหตุ “เมื่อช้างมาเยือน” เพื่อเตรียม “ต้อนรับแข็งขัน” ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อลดการเผชิญหน้า ลดการปะทะ และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ท้ายที่สุดก็คือเรียนรู้ที่จะ “ปรับเปลี่ยนอาชีพที่เหมาะสม” เพื่อให้คนได้อยู่ร่วมกันกับช้างได้อย่างสมดุล

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม