ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม “1910 ด้วยใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม “1910 ด้วยใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

 


ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ นาวาเอก วีระชัย บุญมาก ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน 904 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “1910 ด้วยใจ” ครั้งที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ วัดสุทรีย์บุญญาราม (หนองมะนาว) ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้กำลังพลจิตอาสาเว้นระยะห่างมากกว่า 2 เมตร ตลอดการทำกิจกรรมฯ มีการทำความสะอาดโบสถ์ หอระฆัง ลานปฏิบัติธรรม ห้องน้ำ ตัดหญ้าบริเวณโดยรอบวัด เป็นการแสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กำลังพลในสังกัดทัพเรือภาคที่ 1 ให้ร่วมกันทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อีกด้วย


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#จิตอาสาพระราชทาน904
#ทัพเรือภาคที่1
ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1

ข่าวที่น่าติดตาม