#สุรินทร์#พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณปราสาทตาเมือนธม (ชมคลิป)

#สุรินทร์#พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณปราสาทตาเมือนธม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ฐานปฏิบัติการตาเมือนธม บริเวณปราสาทตาเมือนธม ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองกำลังสุรนารี โดยมีพลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พร้อมผู้บังคับหน่วยและกำลังพลหน่วยขึ้นตรงในสังกัดกองกำลังสุรนารี ให้การต้อนรับก่อนพบปะและให้โอวาท และมอบของบำรุงขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน ที่ไม่ได้พักในห้วงเทศกาลลอยกระทง พร้อมพบปะกำลังพลให้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง หลังจากนั้น พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของกำลังพล

เพื่อต้องการให้กำลังพลได้มีความเป็นอยู่ที่ดี และถูกสุขลักษณะที่ดีให้สมกับหน้าที่ ที่ต้องรักษาอธิปไตยของชาติ ทั้งนี้ พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า กองทัพบกมีภารกิจหลักในการปกป้องประเทศ รักษาอธิปไตยไว้เพื่อให้ลูกหลานของเรา ซึ่งพวกเราได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งตลอดมา แต่อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญมากๆ ซึ่งไม่อาจที่จะละเว้นได้เลย คือการดูแลตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย ดูแลสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพลทหาร ในการดูแลเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิดระบาด จะต้องได้รับวัคซีนครบทุกนาย รวมถึงการเอาใจใส่ในการดูแลกำลังพลทหารในสังกัด จะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีและเหมาะสม ในส่วนของความมั่นคงชายแดนได้เน้นย้ำนโยบายให้กำลังพล เพิ่มมาตรการในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองและป้องกันยาเสพติดต่อไป


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม