เพชรบูรณ์-เปิดตลาดนัดข้าวเปลือกช่วยเหลือเกษตรกร

นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 ณ บริเวณสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร เข้าร่วม

 


นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ และให้เกิดกลไกการแข่งขันการรับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกร โดยจัดหาผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อข้าวเปลือก และมีการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกกิจกรรมขั้นตอนการรับซื้อ ซึ่งนอกจากใช้เป็นแหล่งรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรทั่วไปในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ยังสามารถเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร เพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายแบบตลาดกลางอีกด้วย
ด้านนายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า

การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกของเกษตรกรว่า เป็นการทำให้กลไกการรับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรมีการแข่งขันทางการค้า เกษตรกรมีช่องทางเลือก มีอำนาจในการต่อรองการขายสินค้าเกษตรมากยิ่งขึ้น และเป็นแหล่งกลางในการซื้อขายข้าวเปลือกที่ให้ความเป็นธรรมทางด้านราคา การชั่งน้ำหนัก การตรวจสอบคุณภาพ อีกทั้งเกษตรกรได้พัฒนาเรียนรู้การซื้อขายแบบตลาดกลาง เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบตลาดแรงงาน ทำให้เกษตรกรสนใจการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกอย่างจริงจัง และให้เป็นที่ต้องการของตลาด


สำหรับการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 เป็นครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ มีการเปิดการซื้อขายข้าวเปลือก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยมีผู้ประกอบการค้าข้าว สมาคม โรงสีข้าว ท่าข้าว และผู้รับซื้อข้าวเปลือกจากหลายแห่ง ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือในการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนัก และเครื่องวัดความชื้นให้เกิดความเที่ยงตรง สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินการจัดตลาดนัดระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวและเกษตรกร จากสำนักงานสาขาชั่วตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร

 

มนสิชา คล้ายแก้ว/สนง.ปชส.พช