กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและถวายผ้าป่า ประจำปี 2564

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและถวายผ้าป่า ประจำปี 2564

 

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรมประเพณีชุมชน โดยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี จำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดมาบชลูด วัดกระเฉทและวัดหนองแฟบ รวมทั้งได้ถวายปัจจัยทอดผ้าป่า ให้กับอีก 17 วัดในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา มูลค่ารวมทั้งหมด 2,110,000 บาท

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม