กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564

กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งเป็นตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารเรือ ในการช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์ COVID 19 ที่ทำให้ปริมาณเลือดในคลังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ทางกองเรือยุทธการจึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

ข่าวที่น่าติดตาม