#กองทัพไทย ห่วงใยน้ำท่วมเมืองคอน ส่ง พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 ลงพื้นที่นำความห่วงใย

#กองทัพไทย ห่วงใยน้ำท่วมเมืองคอน ส่ง พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 ลงพื้นที่นำความห่วงใยจาก พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา#

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการการกองทัพไทย ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ, ยาสามัญประจำบ้าน ,น้ำดื่ม ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือน ณ ชุมชนท่าช้าง เขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สืบเนื่องจาก ห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ประกอบกับ มวลน้ำ ในคลองท่าดี ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากเทือกเขานครศรีธรรมราช และมวลน้ำจากเทือกเขาหลวง บ้านคีรีวงศ์ อ.ลานสกา ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ในพื้นที่ลุ่มต่ำ แนวริมฝั่งคลอง ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อน

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของ สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วยขึ้นตรง ปฏิบัติงานตามนโนบาย ของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ว่า “ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ได้ทุกโอกาส”

ข่าวที่น่าติดตาม