ชุมพร – มทภ.๔ พร้อมด้วย รอง มทภ.๔ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนชาวชุมพร

ชุมพร – มทภ.๔ พร้อมด้วย รอง มทภ.๔ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนชาวชุมพร

พล.ท. เกรียงไกร ศรีรักษ์ มทภ.๔ และพล.ต. ศานติ ศกุนตนาค รอง มทภ.๔  ตรวจเยี่ยม/มอบถุงยังชีพ ผู้ประสบอุทกภัยภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

วันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔เวลา ๑๒.๓น. พ.ท. ประสงค์ โอวาทฬารพร ผบ.ป.๕ พัน.๒๕ พร้อมด้วยกำลังพล จิตอาสาของหน่วย และผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ  พล.ท. เกรียงไกร ศรีรักษ์ มทภ.๔ และพล.ต. ศานติ ศกุนตนาค รอง มทภ.๔  พร้อมคณะฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค, อาหาร, น้ำดื่ม และยา ให้กับชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ ต.นาขา อ.หลังสวน ณ โรงครัวจิตอาสา อบต.นาขา อ.หลังสวน จว.ช.พ.

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม