นครนายก – สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธาน เบิกเนตรสมเด็จพระพุทธรัตนมณีศรีมหาจักรพรรดิชัยบาดาล ณ วัดมณีวงศ์ จ.นครนายก

นครนายก – สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธาน เบิกเนตรสมเด็จพระพุทธรัตนมณีศรีมหาจักรพรรดิชัยบาดาล ณ วัดมณีวงศ์ จ.นครนายก

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิวังรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราชราชา วัดมณีวงศ์ ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระครูปิยรัตนานุกูล (หลวงพี่ต่อ) รองเจ้าอาวาสวัดมณีวงศ์ ได้จัดพิธีบวงสรวง และเบิกเนตรสมเด็จพระพุทธรัตนมณีศรีมหาจักรพรรดิชัยบาดาล ขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร ความสูง 14 เมตร ซึ่งประดิษฐานอยู่ในถ้ำพญานาควัดมณีวงศ์

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานเบิกเนตร โดย พระครูปิยรัตนานุกูล (หลวงพี่ต่อ) พร้อมพระสงฆ์วัดมณีวงศ์ ได้ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พร้อมพาเยี่ยมชมภายในบริเวณวัดมณีวงศ์

เวลา 09.59 น. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นองค์ประธานจุดธูปเทียนหน้าโต๊ะหมู่บูชา สมเด็จพระพุทธรัตนมณีศรีมหาจักรพรรดิชัยบาดาล พร้อมทำพิธีเบิกเนตร โดยมี พล.อ เจริญชัย หินเธาว์ นางปิยสิการณ์ เบญจรักมีสุข นางสาวภัทรลดา สง่าแสง พร้อมคณะเข้าร่วมพิธี และเป็นเจ้าภาพร่วมสร้าง สมเด็จพระพุทธรัตนมณีศรีมหาจักรพรรดิชัยบาดาล ประดิษฐานในถ้ำพญานาค เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของผู้ที่แวะมาเยี่ยมชมวัดมณีวงศ์ โดยได้ร่วมถวายเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบสร้างถ้ำพญานาค ต่อไป

ทั้งนี้การจัดพิธีดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมพิธีต้องใส่แมสตลอดเวลา ผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าร่วมพิธี

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม