กองเรือยุทธการร่วมกับประชาชนในพื้นที่สัตหีบ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาน้อย สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กองเรือยุทธการร่วมกับประชาชนในพื้นที่สัตหีบ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาน้อย สัตหีบ จังหวัดชลบุรี


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.09 น. พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ทหาร กำลังพล ในสังกัด กองเรือยุทธการ ชมรมภริยากองเรือยุทธการ พุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบและบริเวณใกล้เคียง ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาน้อย ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี มียอดเงินร่วมทำบุญทั้งสิ้น 1,209,143.24 บาท
โดยเงินในส่วนนี้ ทางวัดจะนำไปสร้างลานปฏิบัติธรรมสวนป่าประดู่ และบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ เพื่อให้วัดเขาน้อยฯ เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน และเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

ข่าวที่น่าติดตาม