ลำปาง-กองทัพบก มทบ.32 รวมใจต้านภัยหนาวมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้พี่น้องบนดอยสูง (ชมคลิป)

ลำปาง-กองทัพบก มทบ.32 รวมใจต้านภัยหนาวมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้พี่น้องบนดอยสูง

จะเกิดภาคไหนไหนก็ไทยด้วยกัน เราพี่น้องกันกลุ่มชาติพันธุ์ มีความผูกพันยาวนาน ทุกภาคส่วนร่วมประสานความห่วงใยส่งต่อความอบอุ่นใจและคลายหนาวให้พี่น้อง “ชนเผ่าม้ง” บ้านแม่ก๋า อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 โดยกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ประตูผา รวมกำลังกับชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือและศูนย์ข่าวภาคเหนือ TOPNEWS , ทีมงาน 5 อาสาเพื่อประชาชน ททบ.5 และชมรมไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ช่วยเหลือต้านภัยหนาวให้กับกลุ่มชาติพันธ์พื้นที่สูง ที่บ้านแม่ก๋า หมู่ 3 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ประตูผา จัดกำลังพล และ อาสาสมัครกิจการพลเรือนอำเภอแจ้ห่ม (อส.กร.) ร่วมกิจกรรม “โครงการสื่อมวลชน ร่วมใจต้านภัยหนาว กับชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือฯ” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อนำสิ่งของต่างๆช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร

โดยได้นำผ้าห่มกันหนาว หน้ากากอนามัย ถุงยังชีพ น้ำดื่ม ฯลฯ ร่วมบริจาคให้กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าม้ง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส นอกจากของใช้จำเป็นต่างๆแล้วยังได้นำขนมแจกจ่ายให้เด็กๆชนเผ่าที่มาร่วมต้อนรับ เพื่อให้ได้รับความห่วงใยและความสุขจากทุกภาคส่วน อีกทั้งได้นำกำลังพลชุดหมอเดินเท้า เข้าพบปะและดูแลด้านสุขภาพเบื้องต้นกับผู้ป่วยผู้สูงอายุ และบริการ Army Barber ตัดผมฟรี ให้กับพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย ซึ่งสร้างความสุขใจและรอยยิ้มให้กับพี่น้องในพื้นที่เป็นอย่างมาก และแทนคำขอบคุณต่อน้ำใจจากทุกภาคส่วน ได้มีการแสดงของเด็กๆชนเผ่าให้รับชมกัน อิ่มใจ อิ่มสุข ดีต่อใจทั้งผู้ให้และผู้รับ นับเป็นโอกาสดีที่ทุกภาคส่วนให้ความใส่ใจห่วงใยและเดินทางเข้าไปมอบสิ่งของดั่งกล่าว อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งเป็นการต่อยอดกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่หน่วยทหารในพื้นที่ได้ปฏิบัติและดูแลช่วยเหลือในทุกๆด้านย่างต่อเนื่องตลอดมา

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #กองทัพบกต้านภัยหนาว
#มณฑลทหารบกที่32 #กองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ประตูผา


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม