กาฬสินธุ์-ขับซาเล้งเคาะประตูบ้านหาเสียงอบต.คึกคัก

บรรยากาศหาเสียงนายก อบต.ที่ จ.กาฬสินธุ์ 71 แห่งเริ่มเข้มข้น ผู้สมัครนำลูกทีมนั่งซาเล้งสร้างสีสันและเดินเคาะประตูบ้านหาเสียง อย่างคึกคัก โดยเฉพาะ ต.คลองขาม อ.ยางตลาด พื้นที่ใหญ่ 19 หมู่บ้าน นายวิทยา บุญตาโลก อดีตนายก อบต. 16 ปี กลุ่มคลองขามก้าวหน้า ชูนโยบายสานงานต่อ ก่องานเพิ่ม เสริมงานใหม่ เพื่อขอกลับมารับใช้อีกสมัย

 


ที่บ้านหนองหล่ม หมู่ 10 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายวิทยา บุญตาโลก อดีตนายก อบต.คลองขาม ผู้สมัครนายก อบต.คลองขาม กลุ่มคลองขามก้าวหน้า หมายเลข 2 ขับซาเล้งนำลูกทีมลุยหาเสียงกับชาวบ้าน พร้อมเดินเคาะประตูบ้าน โดยการแนะนำตัว บอกนโยบาย ขอกลับมารับใช้อีกสมัย บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านอย่างอบอุ่น เนื่องจากคุ้นเคยและสนิทสนมกันดี เพราะเคยอยู่ในตำแหน่งมาเป็นเวลา 16 ปี


นายวิทยากล่าวว่าการลงสมัครชิงนายก อบต.คลองขามครั้งนี้ ชูนโยบายสานงานต่อ ก่องานเพิ่ม เสริมงานใหม่ประกอบด้วยด้านสาธารณสุขมูลฐานต่างๆ เช่น การคมนาคม คุณภาพชีวิต งานบริการชุมชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ การกีฬา ด้านการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เป็นคนกลางประสานงานด้านกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายพาณิชย์ งานประกันสังคม งานที่ดิน และปัญหาอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นงานประจำที่เคยทำมาอยู่แล้ว


นายวิทยากล่าวอีกว่า ผลงานที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนชาว ต.คลองขาม ประจักษ์เป็นรูปธรรม ได้รับการบริการอย่างประทับใจมาโดยตลอด เช่น การบรรเทาทุกข์ด้านสาธารณภัย ด้านยุติธรรมชุมชน ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ร่วมกับฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อที่ผ่านมา สามารถควบคุมและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นภารกิจสำคัญอีกประการ ที่ตนและกลุ่มคลองขามก้าวหน้า จะเดินหน้าต่อไป เพื่อความสุขและความปลอดภัยของชาว ต.คลองขาม 19 ทั้งหมู่บ้าน

/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

ข่าวที่น่าติดตาม